Bill

Bill
Bill
Hochiminh City, Vietnam

GENERAL INFORMATION & EXPERIENCE :


Name: Bill

Degree: Bachelor

Foreign language: English (Advanced - TOEFL 500)

I used English in more 15 years in work and in social & charitable activities with foreigners.

I also went abroad for working trips.

Most recent works: Foreign Trade Manager / Work for myself & Part-time Interpreter


CAREER TARGET:


I love English, I want to spend English much.

I will strive hard for work, for the benefit of customers, partners, for the career development and perfecting myself.


OUTSTANDING SKILLS:


- Foreign language: English – Advanced, TOEFL 500.

- Ability to work independently.

- Under pressure well.

- Presentation skill.

In addition, I am dynamic, reliable, accurate at work, I am able to speak well, I have public speaking techniques…

I have confident and optimistic work spirit, not be afraid of collisions,...


-----------------------------------


THÔNG TIN - KINH NGHIỆM CHUNG:


Bill

Bằng cấp: Cử nhân

Ngoại ngữ: Tiếng Anh (Cao cấp - TOEFL 500)

Tôi đã sử dụng tiếng Anh trong hơn 15 năm làm việc và trong các hoạt động xã hội và từ thiện với người nước ngoài.

Tôi cũng có vài lần đi ra nước ngoài để đi công tác.

Các công việc gần đây nhất: Trưởng phòng Ngoại thương / Làm việc cho bản thân và Thông dịch viên Bán thời gian


MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP:


Tôi yêu tiếng Anh, tôi muốn có cơ hội sử dụng tiếng Anh nhiều.

Tôi sẽ cố gắng hết sức vì công việc, vì lợi ích của khách hàng, đối tác, cho sự nghiệp phát triển và hoàn thiện bản thân.


KỸ NĂNG NỔI BẬT:


- Ngoại ngữ: Tiếng Anh - Cao cấp, TOEFL 500.

- Có khả năng làm việc độc lập.

- Khả năng chịu áp lực tốt.

- Kỹ năng thuyết trình.

Ngoài ra, tôi năng động, đáng tin cậy, chính xác trong công việc, tôi có khả năng nói tốt, tôi có kỹ năng nói chuyện trước công chúng ...

Tôi có tinh thần làm việc tự tin và lạc quan, không ngại va chạm, ...

No open listings

No followed people

No reviews