Minh

Minh
Minh
Unnamed Road, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam

Tôi muốn tìm công việc thông phiên dịch tiếng Nhật bán thời gian, rất mong được giúp đỡ.

Interpreter
29
Male
Vietnamese, Japanese
Booth attendance, Factory visit, General business meeting, High-level business meeting, Court, Real-time (1 of 2 persons), Real-time (1 person covers all)
Đại Học
Quản lý nhân viên, thông dịch cho hiệp hội dệt may Nhật Bản và thông dịch cho các khách hàng khác

- Thông dịch nội bộ ở công ty

- Thông dịch cho hiệp hội dệt may Nhật Bản

- Thông dịch các sự kiện khác

Ngành may, giáo dục, du lịch, đàm phán kinh doanh
N2/2kyu
8.0
3.0

2 open listings

No followed people

No reviews