Khiem Mai

Khiem Mai

I'm Khiem and I'm native Vietnamese living in District 7, Ho Chi Minh City. I can both use English & Vietnamese on a native level

I'm 23 turning 24 soon and I'm currently trying to finish my bachelor in Hospitality. I'd love to find short-term translating/interpreting gigs in English within the country (if it's within the city, I might do it for FREE as well). If you book me, you won't be disappointed :)

Xin chào, mình tên Khiêm, mang quốc tịch Việt Nam. Mình có thể sử dụng thành thạo Tiếng Anh và Tiếng Việt. Hiện tại mình đang theo học ngành Quản trị Khách sạn và mong có thể dùng thời gian rảnh rỗi để làm thêm các công việc phiên dịch và thông dịch trong nước.

1 open listing

No followed people

No reviews

Khiem Mai