Phiên dịch Nhật- Việt họp thương mại, seminar, MC

Event fee (USD): 150
Listing language: Vietnamese
Interpretation languages:
English
Vietnamese
Japanese
Chinese
Korean
Thai
Indonesian
Spanish
Russian
French
Brazilian Portuguese
Arabic
Hindi
Other
Interpretation types:
Tour guide
PG
Booth attendance
Exhibition visit
Factory visit
Escort
General business meeting
High-level business meeting
Police
Court
Medical
M&A negotiation
Consecutive-interpretation seminar
MC
Real-time (1 of 2 persons)
Real-time (1 person covers all)
Presence:
On-site interpretation
Remote interpretation
Educational experience: 2013: Tốt nghiệp Học viện Ngoại giao Việt Nam
Work experience: 2013-2016: Chuyên viên kĩ thuật tại công ty Daiwa House Việt Nam; 2016~nay: Phiên dịch viên tại công ty Nhật về IT.
List of past interpretation jobs: - Thương thảo hợp đồng - Họp khách hàng - Thăm nhà máy
Specialized industries: Xây dựng, kinh tế, IT
Interpreter age: 27
Interpreter gender: Female
Interpreter nationality: Vietnamese
JLPT level of interpreter: N1/1kyu
Years of interpretation experience: 2
Years lived in foreign countries where interpretation language is used: 0.5
Hobby: Yoga, vẽ tranh, du lịch
Videos: https://youtu.be/Q8SliVwcS18

Xin chào. Tôi là Chi, phiên dịch viên tự do.

Tôi tốt nghiệp ngành Kinh tế quốc tế tại Học viện Ngoại giao Việt Nam. Tôi có 5 năm kinh nghiệm làm việc tại các công ty Nhật Bản.

Hiện tại, tôi đang làm công việc biên phiên dịch tại một công ty về IT của Nhật Bản và tôi làm công việc phiên dịch tự do khi có thể sắp xếp được thời gian.

Tôi có ưu thế dịch các chuyên ngành kinh tế, thương mại, IT, xây dựng.

Public discussion (0)

You must log in to send a new comment.