Phiên dịch nối tiếp Anh-Việt/Việt Anh

Fee to pay at event (USD): 100
Listing language: Vietnamese
Interpretation languages:
English
Vietnamese
Japanese
Chinese
Korean
Thai
Indonesian
Spanish
Russian
French
Brazilian Portuguese
Arabic
Hindi
Other
Interpretation types:
Tour guide
PG
Booth attendance
Exhibition visit
Factory visit
Escort
General business meeting
High-level business meeting
M&A negotiation
Police interrogation
Court hearing
Medical visit
Courtesy visit
Consecutive-interpretation seminar
MC
Real-time (1 of 2 persons)
Real-time (1 person covers all)
Real-time assistant
Presence:
On-site interpretation
Remote interpretation
Educational experience: Cử nhân Quan hệ Quốc tế, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Work experience: Tôi làm phiên dịch từ năm 2015.
List of past interpretation jobs: ■2015: Trực gian hàng Hội chợ Bán lẻ Quốc tế và Nhường quyền Thương mại. ■2016: Phiên dịch một cuộc họp thương mại, và Làm phiên dịch dự bị và giám sát (floor manager) cho hội chợ G-Fair. ■2017: Làm phiên dịch cho hội chợ Entech Vietnam 2017.
Specialized industries: Tâm lý học, Các vấn đề xã hội - kinh tế tổng quát, Thời trang, Giáo dục
Interpreter age: 29
Interpreter gender: Female
Interpreter nationality: Vietnamese
Years of interpretation experience: 3
Years lived in foreign countries where interpretation language is used: 0.0
Hobby: Đọc sách, học tiếng Anh, biên - phiên dịch, du lịch, nhiếp ảnh, nghe nhạc

Tôi nhận dịch nối tiếp Anh-Việt/Việt-Anh.

Public discussion (0)

You must log in to send a new comment.