Freelance interpreter in Osaka, Japan

Fee to pay at event (USD): 160
Listing language: English
Interpretation languages:
English
Vietnamese
Japanese
Chinese
Korean
Thai
Indonesian
Spanish
Russian
French
Brazilian Portuguese
Arabic
Hindi
Other
Interpretation types:
Tour guide
PG
Booth attendance
Exhibition visit
Factory visit
Escort
General business meeting
High-level business meeting
M&A negotiation
Police interrogation
Court hearing
Medical visit
Courtesy visit
Consecutive-interpretation seminar
MC
Real-time (1 of 2 persons)
Real-time (1 person covers all)
Real-time assistant
Presence:
On-site interpretation
Remote interpretation
Educational experience: Osaka University, department of Economics (1st year)
List of past interpretation jobs: [Booth attendant] Asia Festival (Embroider) Vietnamese - Japanese interpreter
Specialized industries: Economics
Interpreter age: 19
Interpreter gender: Female
Interpreter nationality: Vietnamese
JLPT level of interpreter: N2/2kyu
TOEIC score of interpreter: 805
Years of interpretation experience: 3 months
Years lived in foreign countries where interpretation language is used: 1.0

Public discussion (2)

Thony

11 months ago

Hi Em, e có thể cho A hỏi là hiện tại e đang ở VN hay Osaka vậy, A đang cần một bạn đi với A ở gần Osaka phiên dich giup a 3 ngày

Thony

11 months ago

Hiện tại A đang sống ở Sài Gòn. Cho chuyến đi sắp tới, A đang cần một Bạn có thể giới thiệu giúp A một bạn hỗ trợ phiên dịch giao tiếp cơ bản/ đọc tài liệu cơ bản từ tiếng Nhật sang tiếng Việt, cho chuyến đi của A trong 3 ngày:


Ngày 10-11/12: Gokashohiyoshicho, Higashiomishi

Ngày 14/12: Nishinomiyahama Nishinomiyacity Hyogo


Đây là kế hoạch dự phòng của A, trong trường hợp người A gặp có thể giao tiếp bằng tiếng Anh được thì A sẽ trao đổi với họ bằng tiếng Anh.


Về tiếng Nhật, A cần giao tiếp cơ bản có thể đọc và giao tiếp với họ thôi, không cần phải xuất sắc đâu. Và đây là buổi gặp bình thường không phải là sự kiện trang trọng nên không quá quan trọng nếu sơ xuất gì đâu.


Mong được giúp đỡ A nhé

You must log in to send a new comment.