Phiên dịch Trung Việt (中越互译)

Fee to pay at event (USD): 70
Listing language: Vietnamese
Interpretation languages:
English
Vietnamese
Japanese
Chinese
Korean
Thai
Indonesian
Spanish
Russian
French
Brazilian Portuguese
Arabic
Hindi
Other
Interpretation types:
Tour guide
PG
Booth attendance
Exhibition visit
Factory visit
Escort
General business meeting
High-level business meeting
M&A negotiation
Police interrogation
Court hearing
Medical visit
Courtesy visit
Consecutive-interpretation seminar
MC
Real-time (1 of 2 persons)
Real-time (1 person covers all)
Real-time assistant
Presence:
On-site interpretation
Remote interpretation
Educational experience: 4 năm Đại học chuyên ngành tiếng Trung + 3 năm du học tại Trung Quốc chuyên ngành ngôn ngữ học
Work experience: 2 năm kinh nghiệm làm việc cho công ty Nhật, Trung Quốc, Việt Nam
List of past interpretation jobs: 1. Hội chợ xe đạp điện tại Thiên Tân Trung Quốc lần thứ 18 - 2.0.1.8 第18届中国北方国际自行车电动车展览会 The 18th China North International Bicycle & E-bike Exhibition 2. Phiên dịch kết hôn cho người Việt và Trung tại Trung Quốc (2.0.1.7-2.0.1.8) (结婚登记翻译2.0.1.7-2.0.1.8) Help Chinese and Vietnamese people to complete the procedures for marriage registration 3. Hội chợ phát triển lập nghiệp của người Hoa Kiều tại Thiên Tân Trung Quốc - Triển lãm sản phẩm và dự án của doanh nghiệp Hoa Kiều trên thế giới 2.0.1.8 中国·天津华侨桥人创业发展洽谈会世界侨商项目与商品博览会-2.0.1.8 Conference on Overseas Chinese Pioneering and Developing in Tianjin China 2.0.1.8 4. Dẫn khách Trung Quốc du lịch tại Hạ Long 带中国游客参观下龙湾 Take Chinese tourists to visit Halong Bay 5. Hội chợ xuất nhập khẩu Quảng Đông (Trung Quốc) tại Việt Nam 2.0.1.9 中国(广东)-越南进出口博览会 2.0.1.9 China (GuangDong)- VietNam Import and Export Fair 6. Phiên dịch trong cuộc họp trao đổi kỹ thuật giữa các doanh nghiệp 在各企业间的技术交换会议上担任口头翻译任务 7. Phiên dịch trong cuộc họp đàm phán thương mại giữa các doanh nghiệp 在各企业间的商务谈判会上翻译 8. Phiên dịch cho chuyên gia người Trung Quốc sang nhà máy Việt Nam hỗ trợ cố vấn kỹ thuật 给来越南企业对技术方面提供顾问服务的中国专家当口头翻译 9. Phiên dịch hợp đồng kĩ thuật, kinh tế cho doanh nghiệp 给一些企业翻译技术合同、经济合同等。 ................
Specialized industries: Ngôn ngữ học và ngôn ngữ học ứng dụng
Interpreter age: 28
Interpreter gender: Female
Interpreter nationality: Vietnamese
HSK level of interpreter (written): Level 6
HSK Level of interpreter (oral): Advanced
Years of interpretation experience: 5
Years lived in foreign countries where interpretation language is used: 3.0
Hobby: Xem phim, du lịch

Public discussion (0)

You must log in to send a new comment.