Professional ENG-VIET Interpreter 35$/day HCMcity

About this user

Interpreter
20
Fêmea
Inglês, Vietnamita, Francês
Guia turístico, PG, Booth atendimento, Visita exposição, Escolta, Reunião de negócios Geral, M & A negociação, Médico, Seminário consecutivo-interpretação, MC, Tempo real (1 de 2 pessoas), Tempo real (1 pessoa cobre todo)
trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh
Phiên dịch viên cho 1 người - 1 đoàn (2-5 người), phiên dịch tại hội nghị du học, hướng dẫn viên du lịch tại các địa điểm nổi tiếng, phiên dịch về thức ăn, văn hóa, lịch sử, địa danh

Interpreting Simultaneous for leader of Siberian Welness

Transcribing for Australian Auction

Interpreting online for Viettranstlate - medical field

Interpreting at the booth for Indigo Ptd at Denim&Jean's exhibition

Interpreting Simultaneous for the CEO at Resort Internation (EN)

Booth attendance at Coracle festival (EN)

Interpreting at 3 Business meetings of the organization of Miss Heritage Global (EN-VI)

Freelancer Tour guide for 3 months (EN)

Substitute Teacher at International School Saigon Pearl

Học Thuật, Ẩm thực, Văn Hóa, Lịch Sử, Du lịch, Mỹ Thuật
700
6.5
3.0
0.0

About this listing

35
Inglês
Inglês, Vietnamita
Guia turístico, PG, Booth atendimento, Escolta
No local interpretação, Interpretação remoto

Public discussion (0)

You must log in to send a new comment.