Phiên dịch cabin nửa ngày Anh Nhật (một người dịch hết)

Taxa de evento (USD): 900
Linguagem Listing: Vietnamita
linguagens de interpretação:
Inglês
Vietnamita
Japonês
Chinês
Coreano
Tailandês
Indonésio
Espanhol
Russo
Francês
Portugues do Brasil
Árabe
Hindi
De outros
Tipos de interpretação:
Guia turístico
PG
Booth atendimento
Visita exposição
Visita à fábrica
Escolta
Reunião de negócios Geral
Reunião de negócios de alto nível
Polícia
Tribunal
Médico
M & A negociação
Seminário consecutivo-interpretação
MC
Tempo real (1 de 2 pessoas)
Tempo real (1 pessoa cobre todo)
Presença:
No local interpretação
Interpretação remoto
Experiencia educacional: Đại học ở Mỹ, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh ở Châu Âu
Experiência de trabalho: 5 năm làm việc với các doanh nghiệp Nhật Bản, 3 năm làm việc cho các doanh nghiệp khối Âu-Mỹ
Lista de trabalhos de interpretação do passado: ■ May 2017 Real-time FGI Japanese company Manufacturing FGI on rental plants ■ May 2017 Consecutive seminar Japanese company Environment Seminar on waste incineration at ECOTECH exhibition ■ Mar 2017 Real-time seminar Can Tho City People's Committee Eểny Seminar on clean energy ■ Mar 2017 Consecutive seminar Consortium of Japanese Companies Environment Seminar on waste incineration ■ Mar 2017 Consecutive seminar Osaka City Environment Department, Consortium of Japanese Companies Environment Seminar on waste separation at source ■ Feb 2017 Real-time seminar Major insurance company Finance Award ceremony and dinner party ■ Jan 2017 Consecutive seminar Association of Japanese Companies in HCMC (JBAH) Law Seminar regarding labor procedures ■ Jan 2017 Real-time seminar, MC Major insurance company Finance Beginning of year all-company meeting and dinner party ■ Dec 2016 Real-time seminar Association of Japanese Companies in HCMC (JBAH) Law Round table discussion with People's Committee of HCMC ■ Nov 2016 Real-time seminar Young business people's association of HCMC (YBA) Business Start-up seminar "Fail2Win" ■ Nov 2016 Consecutive seminar, MC Japan Ministry of Agriculture, Forestry and Fishing (MAFF) Agriculture Japan Food Seminar ■ Nov 2016 Real-time seminar Japan Cosmetics Association Cosmetics Japan Cosmetics Seminar ■ Nov 2016 Real-time seminar Esuhai Co., Ltd. Education Vietnam - Japan Education Seminar ■ Sep 2016 Real-time seminar Young business people's association of HCMC (YBA) Business CEO Forum 2016 with more than 1,000 CEOs participating
Indústrias especializados: Kinh tế, chính trị, kinh doanh, môi trường, y tế
Idade intérprete: 32
Sexo intérprete: Masculino
Nacionalidade intérprete: Vietnamita
Nível JLPT de intérprete: N1/1kyu
Anos de experiência interpretação: 8
Anos vividos em países estrangeiros onde a linguagem interpretação é usado: 11.0
Passatempo: Âm nhạc, chụp ảnh

Kính gửi Quý Công ty ,


Tôi là Danny trên nền tảng Freleensia. Tôi đã là phiên dịch viên được hơn 8 năm, trong đó dịch cabin được 4 năm. Tôi đã sống ở các nước nói tiếng Anh tổng cộng là 11 năm, ở Nhật là 3 năm.


Đây là bài đăng cho loại hình dịch cabin Anh - Nhật, mức giá nửa ngày. (8g-12g hoặc 13g-17g). Một mình tôi hoặc tôi cùng một phụ tá ghi chép sẽ đảm nhận toàn bộ việc dịch Anh - Nhật cho sự kiện.


Nếu Quý Công ty cần xem video của tôi, xin vui lòng nhắn tin liên hệ.


Nếu Quý Công ty cần tìm các loại hình hoặc ngôn ngữ phiên dịch khác, xin vui lòng tham khảo trang cá nhân của tôi tại https://www.freelensia.com/danorma

Public discussion (0)

You must log in to send a new comment.