Hằng

Hằng
Hằng
Hà Nội

Xin chào các bạn. Mình hiện tại là du học sinh tại Trung Quốc . Trước đây mình đã học tâp tại Đài Loan.

Mình có 1 năm kinh nghiệm cho vị trí phiên dịch và 1 năm làm hành chính văn phòng.

Interpreter
22
Female
Vietnamese, Chinese
Tour guide, Booth attendance, Exhibition visit, Escort
Đại học
1 năm

1năm

Level 4
Intermediate
1.0
2.0

No open listings

No followed people

No reviews