Trang

Trang
Trang
Ha Noi, Vietnam

Hi, My name is Trang. I'm 20 years old and now I'm third-year student at People's Security Academy.

I got the highest score applying for this academy and my major is Foreign Languages including Chinese and English.

I'm an energetic, determined person who always strives to achieve the highest standard possible at any given task with responsibility and creative approach. As I'm major in English and Chinese , I have a 3-year proven track record in translating and interpreting English and Chinese into Vietnamese. I also have experience in content marketing and private tutor so I feel really confident working under pressure in different situation.


Chào mọi người , tôi là Trang năm nay 20 tuổi và hiện tại tôi là sinh viên năm thứ 3 tại Học viện An ninh Nhân dân.

Tôi đạt thủ khoa đầu vào Học viện ANND và chuyên ngành của tôi là Ngoại ngữ bao gồm tiếng Trung và tiếng Anh.

Tôi là một người nhiệt huyết và quyết tâm, luôn phấn đấu để đạt được tiêu chuẩn cao nhất có thể trong bất kỳ nhiệm vụ nào được giao với trách nhiệm và cách tiếp cận sáng tạo. Vì chuyên ngành của tôi là tiếng Anh và tiếng Trung, tôi có 3 năm kinh nghiệm trong việc biên phiên dịch tiếng Anh và tiếng Trung sang tiếng Việt. Tôi cũng có kinh nghiệm trong tiếp thị marketing bằng tiếng Anh và gia sư Tiếng Anh vì vậy tôi khá là tự tin làm việc dưới áp lực trong các môi trường làm việc khác nhau.

No open listings

No followed people

No reviews