Yoko_k

Yoko_k
Yoko_k
Kyoto, Osaka

English-Japanese interpreter for 10 years:

Factory tours, reception, business meeting , simultaneous interpretation are possible.

Specialized in business, IR, automotive, environment, architecture.

Phiên Dịch Viên
50
Nữ
Tiếng Anh, Tiếng Nhật
Trực gian hàng, Tham quan triển lãm, Tham quan nhà máy, Tháp tùng, Họp thông thường, Cảnh sát, Tòa án, Hội thảo dịch cắt đoạn, Đồng thời (1 trong 2 người), Đồng thời (1 người dịch toàn bộ)
5
25

IT project, construction project, factory tour

seminar

945
10.0
1.0

2 bài đăng đang mở

Hiện chưa theo dõi ai

Chưa có đánh giá