Yoko_k

Yoko_k
Yoko_k
Location Kyoto

English-Japanese interpreter for 8 years:

Factory tours, reception, business meeting , simultaneous interpretation are possible.

Specialized in business, IR, automotive, environment, architecture.

Phiên Dịch Viên
48
Nữ
Tiếng Anh, Tiếng Nhật
Trực gian hàng, Tham quan triển lãm, Tham quan nhà máy, Họp thông thường, Hội thảo dịch cắt đoạn
5
25

IT project, construction project, factory tour

945
7.0
1.0

1 Mở bài đăng

Hiện chưa theo dõi ai

Chưa có đánh giá