Full day cabin interpreter

Phí sự kiện (USD): 600
Ngôn ngữ bài đăng: Tiếng Anh
Các ngôn ngữ phiên dịch:
Tiếng Anh
Tiếng Việt
Tiếng Nhật
Tiếng Trung
Tiếng Hàn
Tiếng Thái
Tiếng Indonesia
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Nga
Tiếng Pháp
Tiếng Bồ Đào Nha Braxin
Tiếng Ả Rập
Tiếng Hindi
Tiếng Khác
Các loại hình phiên dịch:
Hướng dẫn viên du lịch
PG
Trực gian hàng
Tham quan triển lãm
Tham quan nhà máy
Tháp tùng
Họp thông thường
Họp cấp cao
Cảnh sát
Tòa án
Y tế
Đàm phán, M&A
Hội thảo dịch cắt đoạn
MC
Đồng thời (1 trong 2 người)
Đồng thời (1 người dịch hết)
Sự hiện diện:
Dịch tại chỗ
Dịch từ xa
Kinh nghiệm làm việc: Work experience: 12 years of experience as interpreter/translator for various organizations including USaid, World Bank, Asian Development Bank, International Finance Corporation, European Union, United Nations and companies such as McKinsey and Boston Consulting Group, etc.
Danh sách các công việc phiên dịch trong quá khứ: Interpreting hundreds of conferences and seminars and training courses and study tours overseas over the past years.
Chuyên ngành: Specialized industries: Wide range of areas: trade and investment, environment, energy, climate change, corporate governance, banking and finance, agriculture, fisheries, woodworking, garment and textile, leather and footwear, labor and social issues, state management, customs, etc.
Tuổi của PDV: 36
Giới tính của PDV: Nữ
Quốc tịch của PDV: Việt Nam
Số năm kinh nghiệm phiên dịch: 12
Số năm sống ở nước ngoài nơi ngôn ngữ phiên dịch được sử dụng: 5.0
Video: https://youtu.be/-Kz5Ug_tuxU

Experienced interpreter provides full day simultaneous interpretation service in a wide range of areas.

Thảo luận công khai (0)

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận mới.