IT分野の日英逐次通訳(3日間)

Ngôn ngữ bài đăng: Tiếng Nhật
Các ngôn ngữ phiên dịch:
Tiếng Anh
Tiếng Việt
Tiếng Nhật
Tiếng Trung
Tiếng Hàn
Tiếng Thái
Tiếng Indonesia
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Nga
Tiếng Pháp
Tiếng Bồ Đào Nha Braxin
Tiếng Ả Rập
Tiếng Hindi
Tiếng Khác
Các loại hình phiên dịch:
Hướng dẫn viên du lịch
PG
Trực gian hàng
Tham quan triển lãm
Tham quan nhà máy
Tháp tùng
Họp thông thường
Họp cấp cao
Đàm phán, M&A
Thẩm vấn cảnh sát
Phiên tòa
Khám chữa bệnh
Viếng thăm xã giao
Hội thảo dịch cắt đoạn
MC
Đồng thời (1 trong 2 người)
Đồng thời (1 người dịch hết)
Phụ tá dịch đồng thời
Sự hiện diện:
Dịch tại chỗ
Dịch từ xa
Ngành nghề của sự kiện: IT会社
Ngày bắt đầu sự kiện: Tháng ba 7, 2018
Giờ bắt đầu sự kiện: 8時
Ngày kết thúc sự kiện: Tháng ba 9, 2018
Thời gian kết thúc sự kiện: 17時
Tổng ngân sách cho sự kiện (USD): 900
Phiên dịch viên có thể trao đổi danh thiếp với các bên liên quan hay không?: Không

.仕事内容:IT会社内部の監査についての日英、英日通訳。簡単なIT用語は必要となるが、一般的に誰もが知っている程度で難しい用語は必要ではない。IT分野の基礎知識があればOK。


.要求:通訳言語のどちらか(日本語か英語)が母語、どちらとも母語ではない場合、日本語能力 N1、英語能力 IELTS 8以上、またはTOEIC 800以上。

Thảo luận công khai (0)

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận mới.