Fullday Interpreting jobs JP-VN

Phí sự kiện (USD): 300
Ngôn ngữ bài đăng: Tiếng Nhật
Các ngôn ngữ phiên dịch:
Tiếng Anh
Tiếng Việt
Tiếng Nhật
Tiếng Trung
Tiếng Hàn
Tiếng Thái
Tiếng Indonesia
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Nga
Tiếng Pháp
Tiếng Bồ Đào Nha Braxin
Tiếng Ả Rập
Tiếng Hindi
Tiếng Khác
Các loại hình phiên dịch:
Hướng dẫn viên du lịch
PG
Trực gian hàng
Tham quan triển lãm
Tham quan nhà máy
Tháp tùng
Họp thông thường
Họp cấp cao
Cảnh sát
Tòa án
Y tế
Đàm phán, M&A
Hội thảo dịch cắt đoạn
MC
Đồng thời (1 trong 2 người)
Đồng thời (1 người dịch hết)
Phụ tá dịch đồng thời
Sự hiện diện:
Dịch tại chỗ
Dịch từ xa
Kinh nghiệm học tập: Studied in Japan for 3 years; HCMC University of Economics
Kinh nghiệm làm việc: Working in a Japanese Insurance Company for 10 years
Danh sách các công việc phiên dịch trong quá khứ: Fintech Asia '16 METI Kansai - Business visit & Discussion with Dongnai Province Department of Foreign Affairs Ho Chi Minh City - Diplomatic meetings; Mabuchi Motor Vietnam - Factory interpreter Metaflex HCMC - Business Matching Session (Metal, electronics machines & tools) Other business matching sessions (Seafood; Foods & Food processing; Tourism)
Chuyên ngành: Machinery ; Food processing; Power Generation; Insurance; Finance; Stocks trading
Tuổi của PDV: 44
Giới tính của PDV: Nam
Quốc tịch của PDV: Việt Nam
Trình độ JLPT của PDV: N1/1kyu
Điểm TOEIC của PDV: 896
Số năm kinh nghiệm phiên dịch: 22
Số năm sống ở nước ngoài nơi ngôn ngữ phiên dịch được sử dụng: 3.0
Sở thích: Reading

Thảo luận công khai (0)

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận mới.