Vietnamese - Thai interpreter (exhibition/factory, meeting)

Không mô tả
Phí sự kiện (USD): 180
Ngôn ngữ bài đăng: Tiếng Anh
Các ngôn ngữ phiên dịch:
Tiếng Anh
Tiếng Việt
Tiếng Nhật
Tiếng Trung
Tiếng Hàn
Tiếng Thái
Tiếng Indonesia
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Nga
Tiếng Pháp
Tiếng Bồ Đào Nha Braxin
Tiếng Ả Rập
Tiếng Hindi
Tiếng Khác
Các loại hình phiên dịch:
Hướng dẫn viên du lịch
PG
Trực gian hàng
Tham quan triển lãm
Tham quan nhà máy
Tháp tùng
Họp thông thường
Họp cấp cao
Cảnh sát
Tòa án
Y tế
Đàm phán, M&A
Hội thảo dịch cắt đoạn
MC
Đồng thời (1 trong 2 người)
Đồng thời (1 người dịch hết)
Phụ tá dịch đồng thời
Sự hiện diện:
Dịch tại chỗ
Dịch từ xa
Kinh nghiệm học tập: Sentral technologies college of Malaysia
Kinh nghiệm làm việc: 19 years
Danh sách các công việc phiên dịch trong quá khứ: Amagasaki pipe Thailand Muangthong Engineers Thailand Jarorut Engineers Thailand International Hospital Thu Cuc Hanoi Biotouch International makeup school star export OPI export Thailand Medical beauty center clinic Even food and hospitality Thaiwah Contruction installation transformer Other .
Tuổi của PDV: 35
Giới tính của PDV: Nữ
Quốc tịch của PDV: Việt Nam
Số năm kinh nghiệm phiên dịch: Thai
Số năm sống ở nước ngoài nơi ngôn ngữ phiên dịch được sử dụng: 10.0
Sở thích: Camping

Thảo luận công khai (0)

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận mới.