Professional ENG-VIET Interpreter 35$/day HCMcity

Phí sự kiện (USD): 35
Ngôn ngữ bài đăng: Tiếng Anh
Các ngôn ngữ phiên dịch:
Tiếng Anh
Tiếng Việt
Tiếng Nhật
Tiếng Trung
Tiếng Hàn
Tiếng Thái
Tiếng Indonesia
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Nga
Tiếng Pháp
Tiếng Bồ Đào Nha Braxin
Tiếng Ả Rập
Tiếng Hindi
Tiếng Khác
Các loại hình phiên dịch:
Hướng dẫn viên du lịch
PG
Trực gian hàng
Tham quan triển lãm
Tham quan nhà máy
Tháp tùng
Họp thông thường
Họp cấp cao
Cảnh sát
Tòa án
Y tế
Đàm phán, M&A
Hội thảo dịch cắt đoạn
MC
Đồng thời (1 trong 2 người)
Đồng thời (1 người dịch hết)
Phụ tá dịch đồng thời
Sự hiện diện:
Dịch tại chỗ
Dịch từ xa
Kinh nghiệm học tập: French Linguistic and Litterature at University of Social sciences and Humanities of Ho Chi Minh city
Kinh nghiệm làm việc: Interpreter, Teacher, Tour guide, Booth attendance, Presenter at the place
Danh sách các công việc phiên dịch trong quá khứ: Simultaneous Interpreter at Resort Internation (ENG-VIET, VIET-ENG) Teacher & Translator at the International School Saigon Pearl (English) Booth attendance at Coracle festival (English) Translate at 3 Business meetings of the organization of Miss Heritage Global (ENG-VIET, VIET-ENG) Freelancer Tour guide for 3 months (English)
Chuyên ngành: Education, Marketing, Study abroad, Cuisine, History, Culture, Social, Art
Tuổi của PDV: 20
Giới tính của PDV: Nữ
Quốc tịch của PDV: Việt Nam
Điểm TOEIC của PDV: 750
Số năm kinh nghiệm phiên dịch: 2
Số năm sống ở nước ngoài nơi ngôn ngữ phiên dịch được sử dụng: 0.0
Sở thích: Singing, Playing Ukulele, Gardening, Doing research, Watching American movies, Traveling, Sewing

Thảo luận công khai (0)

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận mới.