EN(advance)-VI(native)-FR(intermadiate) 28$/day HCMcity

Phí sự kiện (USD): 28
Ngôn ngữ bài đăng: Tiếng Việt
Các ngôn ngữ phiên dịch:
Tiếng Anh
Tiếng Việt
Tiếng Nhật
Tiếng Trung
Tiếng Hàn
Tiếng Thái
Tiếng Indonesia
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Nga
Tiếng Pháp
Tiếng Bồ Đào Nha Braxin
Tiếng Ả Rập
Tiếng Hindi
Tiếng Khác
Các loại hình phiên dịch:
Hướng dẫn viên du lịch
PG
Trực gian hàng
Tham quan triển lãm
Tham quan nhà máy
Tháp tùng
Họp thông thường
Họp cấp cao
Cảnh sát
Tòa án
Y tế
Đàm phán, M&A
Hội thảo dịch cắt đoạn
MC
Đồng thời (1 trong 2 người)
Đồng thời (1 người dịch hết)
Sự hiện diện:
Dịch tại chỗ
Dịch từ xa
Kinh nghiệm học tập: French Linguistic and Litterature at University of Social sciences and Humanities of Ho Chi Minh city
Kinh nghiệm làm việc: Interpreter, Teacher, Tour guide, Booth attendance, Presenter at the place
Danh sách các công việc phiên dịch trong quá khứ: Phiên dịch viên tại hội nghị du học Anh, Mỹ, Canada do IDP Education tổ chức (Việt - Anh, Anh - Việt) Hướng dẫn viên du lịch cho Backofthebike tours và Student driver tour (tiếng Anh, tiếng Pháp) Thuyết trình tại địa điểm Viện bảo tàng Phú yên (tiếng Anh) Giáo viên dạy thay kim phiên dịch viên tại trường Quốc tế Sài Gòn Pearl (tất cả các bộ môn và các lớp) (Anh - Việt) Trực gian hàng tại Coracle festival (tiếng Anh)
Chuyên ngành: Giáo dục, Du học, Ẩm thực, Lịch Sử, Du lịch, Xã hội, Nghệ thuật
Tuổi của PDV: 20
Giới tính của PDV: Nữ
Quốc tịch của PDV: Việt Nam
Điểm TOEIC của PDV: 700
Số năm kinh nghiệm phiên dịch: 1
Số năm sống ở nước ngoài nơi ngôn ngữ phiên dịch được sử dụng: 0.0
Sở thích: hát, chơi đàn Ukulele, trồng cây, nghiên cứu, xem phim Mỹ

Thảo luận công khai (0)

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận mới.