English - Japanese escort interpreter in Japan

Phí trả tại sự kiện (USD): 180
Ngôn ngữ bài đăng: Tiếng Anh
Các ngôn ngữ phiên dịch:
Tiếng Anh
Tiếng Việt
Tiếng Nhật
Tiếng Trung
Tiếng Hàn
Tiếng Thái
Tiếng Indonesia
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Nga
Tiếng Pháp
Tiếng Bồ Đào Nha Braxin
Tiếng Ả Rập
Tiếng Hindi
Tiếng Khác
Các loại hình phiên dịch:
Hướng dẫn viên du lịch
PG
Trực gian hàng
Tham quan triển lãm
Tham quan nhà máy
Tháp tùng
Họp thông thường
Họp cấp cao
Đàm phán, M&A
Thẩm vấn cảnh sát
Phiên tòa
Khám chữa bệnh
Viếng thăm xã giao
Hội thảo dịch cắt đoạn
MC
Đồng thời (1 trong 2 người)
Đồng thời (1 người dịch hết)
Phụ tá dịch đồng thời
Sự hiện diện:
Dịch tại chỗ
Dịch từ xa
Kinh nghiệm học tập: 6years
Kinh nghiệm làm việc: 25years
Danh sách các công việc phiên dịch trong quá khứ: IT project, costruction project Escourt at various conferences
Tuổi của PDV: 49
Giới tính của PDV: Nữ
Quốc tịch của PDV: Nhật Bản
Điểm TOEIC của PDV: 945
Số năm kinh nghiệm phiên dịch: 8years
Số năm sống ở nước ngoài nơi ngôn ngữ phiên dịch được sử dụng: 1.0
Video: https://youtu.be/IDy5z-DhJ4s

Thảo luận công khai (0)

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận mới.