Español-Árabe cena de negocios

Phí trả tại sự kiện (USD): 75
Ngôn ngữ bài đăng: Tiếng Tây Ban Nha
Các ngôn ngữ phiên dịch:
Tiếng Anh
Tiếng Việt
Tiếng Nhật
Tiếng Trung
Tiếng Hàn
Tiếng Thái
Tiếng Indonesia
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Nga
Tiếng Pháp
Tiếng Bồ Đào Nha Braxin
Tiếng Ả Rập
Tiếng Hindi
Tiếng Khác
Các loại hình phiên dịch:
Hướng dẫn viên du lịch
PG
Trực gian hàng
Tham quan triển lãm
Tham quan nhà máy
Tháp tùng
Họp thông thường
Họp cấp cao
Đàm phán, M&A
Thẩm vấn cảnh sát
Phiên tòa
Khám chữa bệnh
Viếng thăm xã giao
Hội thảo dịch cắt đoạn
MC
Đồng thời (1 trong 2 người)
Đồng thời (1 người dịch hết)
Phụ tá dịch đồng thời
Sự hiện diện:
Dịch tại chỗ
Dịch từ xa
Tuổi của PDV: 33
Giới tính của PDV: Nam
Quốc tịch của PDV: Khác
Số năm kinh nghiệm phiên dịch: 2
Số năm sống ở nước ngoài nơi ngôn ngữ phiên dịch được sử dụng: 0.0

Traductor del español al árabe y viceversa durante una cena o almuerzo de negocios.

Thảo luận công khai (0)

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận mới.