Vivian

Vivian
Vivian
Ho Chi Minh

私は卒業前にも日本人のスタートアップ企業で働きました。日本人と働きながら日本人との繋がりが段々に増えてきて、色々の貴重な経験を身につけました。今までの色んな立場で働いていた上で、異なる文化や環境の中でいられるために、人脈作りやコミュニケーション(考え・気持ちを正しく伝えること)能力のある人間が大事だと思いました。そして、いつの間に純粋の心で人の繋がりの大切さを感じ入り、自分の周りの人たちと信頼関係で築きたい、人の役に立つ人間になりたいと思いました。

現在、日本人&ベトナム人が交流できる環境を作りながら、通訳・翻訳フリーランサーをやっています。今後とも、自分の適性に合う仕事で自分の能力を活かして達成したいと思い、様々なことに挑戦したいと考えております。

Từ trước khi tốt nghiệp Đại học, tôi đã làm việc cho công ty start up của một anh bạn người Nhật. Trong khi làm việc với người Nhật, tôi dần dần có thêm nhiều mối liên kết với người Nhật và học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm quý báu. Từ trước đến nay, do tôi được làm việc ở nhiều vị trí nên tôi đã hiểu được rằng những người có kỹ năng giao tiếp tốt ( việc truyền tải chính xác tâm trạng và suy nghĩ ) cũng như khả năng kết nối các mối quan hệ, phát triển cộng đồng là rất quan trọng để có thể tồn tại được trong một môi trường đa văn hoá. Và rồi không biết tự khi nào tôi đã cảm nhận được một cách rất chân thật về sự quan trọng của việc kết nối giữa con người với nhau, và muốn tạo dựng nên những mối quan hệ tin tưởng, muốn trở thành người giúp ích cho người khác. Hiện tại, tôi làm biên phiên dịch tự do trong khi đang cố gắng tạo nên một cộng đồng giao lưu văn hoá Nhật - Việt. Trong tương lai, tôi muốn thử thách và đạt được nhiều thành tựu bằng việc phát huy khả năng của mình trong công việc phù hợp với bản sắc cá nhân.

Interpreter
28
Female
Vietnamese, Japanese
Tour guide, Booth attendance, Exhibition visit, Factory visit, General business meeting, Police, Consecutive-interpretation seminar, MC, Real-time (1 of 2 persons)
Business English major in Finance & Marketing University / Business Administration major in Tra Vinh University
6 years in Japanese start-up company

・視察同行・アテンド通訳

・セミナーでのMC兼通訳アシスタント

・会社旅行の通訳案内

・視察同行・会議通訳

・逐次通訳・アテンド通訳

飲食・教育・農業・輸出・水産・美容・健康業界
N2/2kyu
700
2.0
0.0

No open listings

No followed people

No reviews