Phiên dịch cabin nửa ngày Anh Nhật (một người dịch hết)

活动费用(USD): 900
清单语言: 越南语
翻译语言:
英语
越南语
日语
中文
韩语
泰语
印尼语
西班牙语
俄语
法语
巴西葡萄牙语
阿拉伯语
印地语
其他
翻译种类:
旅行观光
PG
出席展位
参观展会
参观工厂
护航舰
一般的商务会议
高级商务会议
警察
法庭
医生
并购谈判
交替传译研讨会
MC
同声传译(2人之1)
同声传译 (1人全包)
同声传译助手
出席:
现场翻译
远程翻译
学历: Đại học ở Mỹ, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh ở Châu Âu
工作经验: 5 năm làm việc với các doanh nghiệp Nhật Bản, 3 năm làm việc cho các doanh nghiệp khối Âu-Mỹ
过去翻译经验: ■ May 2017 Real-time FGI Japanese company Manufacturing FGI on rental plants ■ May 2017 Consecutive seminar Japanese company Environment Seminar on waste incineration at ECOTECH exhibition ■ Mar 2017 Real-time seminar Can Tho City People's Committee Eểny Seminar on clean energy ■ Mar 2017 Consecutive seminar Consortium of Japanese Companies Environment Seminar on waste incineration ■ Mar 2017 Consecutive seminar Osaka City Environment Department, Consortium of Japanese Companies Environment Seminar on waste separation at source ■ Feb 2017 Real-time seminar Major insurance company Finance Award ceremony and dinner party ■ Jan 2017 Consecutive seminar Association of Japanese Companies in HCMC (JBAH) Law Seminar regarding labor procedures ■ Jan 2017 Real-time seminar, MC Major insurance company Finance Beginning of year all-company meeting and dinner party ■ Dec 2016 Real-time seminar Association of Japanese Companies in HCMC (JBAH) Law Round table discussion with People's Committee of HCMC ■ Nov 2016 Real-time seminar Young business people's association of HCMC (YBA) Business Start-up seminar "Fail2Win" ■ Nov 2016 Consecutive seminar, MC Japan Ministry of Agriculture, Forestry and Fishing (MAFF) Agriculture Japan Food Seminar ■ Nov 2016 Real-time seminar Japan Cosmetics Association Cosmetics Japan Cosmetics Seminar ■ Nov 2016 Real-time seminar Esuhai Co., Ltd. Education Vietnam - Japan Education Seminar ■ Sep 2016 Real-time seminar Young business people's association of HCMC (YBA) Business CEO Forum 2016 with more than 1,000 CEOs participating
专业领域: Kinh tế, chính trị, kinh doanh, môi trường, y tế
口译员年龄: 32
口译员性别: 男性
口译员国籍: 越南人
口译员JLPT水平: N1/1级
翻译经验年数: 8
于翻译语言所在国家的居住时间: 11.0
爱好: Âm nhạc, chụp ảnh

Kính gửi Quý Công ty ,


Tôi là Danny trên nền tảng Freleensia. Tôi đã là phiên dịch viên được hơn 8 năm, trong đó dịch cabin được 4 năm. Tôi đã sống ở các nước nói tiếng Anh tổng cộng là 11 năm, ở Nhật là 3 năm.


Đây là bài đăng cho loại hình dịch cabin Anh - Nhật, mức giá nửa ngày. (8g-12g hoặc 13g-17g). Một mình tôi hoặc tôi cùng một phụ tá ghi chép sẽ đảm nhận toàn bộ việc dịch Anh - Nhật cho sự kiện.


Nếu Quý Công ty cần xem video của tôi, xin vui lòng nhắn tin liên hệ.


Nếu Quý Công ty cần tìm các loại hình hoặc ngôn ngữ phiên dịch khác, xin vui lòng tham khảo trang cá nhân của tôi tại https://www.freelensia.com/danorma

公开讨论 (0)

你必须 登录 以发送新的评论