Phiên dịch cabin nửa ngày Anh Nhật (một người dịch hết)

Fee to pay at event (USD): 900
Listing language: Vietnamese
Interpretation languages:
English
Vietnamese
Japanese
Chinese
Korean
Thai
Indonesian
Spanish
Russian
French
Brazilian Portuguese
Arabic
Hindi
Other
Interpretation types:
Tour guide
PG
Booth attendance
Exhibition visit
Factory visit
Escort
General business meeting
High-level business meeting
M&A negotiation
Police interrogation
Court hearing
Medical visit
Courtesy visit
Consecutive-interpretation seminar
MC
Real-time (1 of 2 persons)
Real-time (1 person covers all)
Real-time assistant
Presence:
On-site interpretation
Remote interpretation
Educational experience: Đại học ở Mỹ, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh ở Châu Âu
Work experience: 5 năm làm việc với các doanh nghiệp Nhật Bản, 3 năm làm việc cho các doanh nghiệp khối Âu-Mỹ
List of past interpretation jobs: ■ May 2017 Real-time FGI Japanese company Manufacturing FGI on rental plants ■ May 2017 Consecutive seminar Japanese company Environment Seminar on waste incineration at ECOTECH exhibition ■ Mar 2017 Real-time seminar Can Tho City People's Committee Eểny Seminar on clean energy ■ Mar 2017 Consecutive seminar Consortium of Japanese Companies Environment Seminar on waste incineration ■ Mar 2017 Consecutive seminar Osaka City Environment Department, Consortium of Japanese Companies Environment Seminar on waste separation at source ■ Feb 2017 Real-time seminar Major insurance company Finance Award ceremony and dinner party ■ Jan 2017 Consecutive seminar Association of Japanese Companies in HCMC (JBAH) Law Seminar regarding labor procedures ■ Jan 2017 Real-time seminar, MC Major insurance company Finance Beginning of year all-company meeting and dinner party ■ Dec 2016 Real-time seminar Association of Japanese Companies in HCMC (JBAH) Law Round table discussion with People's Committee of HCMC ■ Nov 2016 Real-time seminar Young business people's association of HCMC (YBA) Business Start-up seminar "Fail2Win" ■ Nov 2016 Consecutive seminar, MC Japan Ministry of Agriculture, Forestry and Fishing (MAFF) Agriculture Japan Food Seminar ■ Nov 2016 Real-time seminar Japan Cosmetics Association Cosmetics Japan Cosmetics Seminar ■ Nov 2016 Real-time seminar Esuhai Co., Ltd. Education Vietnam - Japan Education Seminar ■ Sep 2016 Real-time seminar Young business people's association of HCMC (YBA) Business CEO Forum 2016 with more than 1,000 CEOs participating
Specialized industries: Kinh tế, chính trị, kinh doanh, môi trường, y tế
Interpreter age: 32
Interpreter gender: Male
Interpreter nationality: Vietnamese
JLPT level of interpreter: N1/1kyu
Years of interpretation experience: 8
Years lived in foreign countries where interpretation language is used: 11.0
Hobby: Âm nhạc, chụp ảnh

Kính gửi Quý Công ty ,


Tôi là Danny trên nền tảng Freleensia. Tôi đã là phiên dịch viên được hơn 8 năm, trong đó dịch cabin được 4 năm. Tôi đã sống ở các nước nói tiếng Anh tổng cộng là 11 năm, ở Nhật là 3 năm.


Đây là bài đăng cho loại hình dịch cabin Anh - Nhật, mức giá nửa ngày. (8g-12g hoặc 13g-17g). Một mình tôi hoặc tôi cùng một phụ tá ghi chép sẽ đảm nhận toàn bộ việc dịch Anh - Nhật cho sự kiện.


Nếu Quý Công ty cần xem video của tôi, xin vui lòng nhắn tin liên hệ.


Nếu Quý Công ty cần tìm các loại hình hoặc ngôn ngữ phiên dịch khác, xin vui lòng tham khảo trang cá nhân của tôi tại https://www.freelensia.com/danorma

Public discussion (0)

You must log in to send a new comment.