Aywon03

Aywon03
Aywon03

안녕하세요?

원아영이라고 합니다.

Interpreter
25
Female
Vietnamese, Korean
Tour guide, PG, Booth attendance, Exhibition visit, Factory visit, Escort
4 năm tại khoa Ngôn ngữ Hàn Quốc - ĐH Hà Nội
Phiên dịch tại TC - Motor 2019- nay
tiếng Hàn
Level 5
2.0
0.0

No open listings

No followed people

No reviews