Anh

Anh
Anh
Dân Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên, Việt Nam

大家好!

我叫裴氏英我是越南人,今年23岁。我在河内第二师范大学学习汉语的。我正在找一个关于汉语的工作,如果您需要的话可以找我,我很高兴为你服务。

谢谢!

Interpreter
1999
23
Female
Vietnamese, Chinese
Tour guide, PG, Booth attendance, Exhibition visit, Factory visit, M&A negotiation
HSK五级
在FOXCONN公司翻译料号的信息

笔译和口译

Level 5
Advanced
3.0
3.0

No open listings

No followed people

No reviews