Khuê

Khuê
Khuê
239/99 Trần Văn Đang, phường 5, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

私はブイ・ヴァン・クエ と申します。

ハイフォンから参りました。

今、ホーチミン市に住んでいます。

Interpreter
32
Male
Vietnamese, Japanese
Tour guide, Exhibition visit, Factory visit, General business meeting, Police
Tốt nghiệp ĐH Dân lập Hải Phòng
2010-2012: Phòng kinh doanh/ Công ty THHH Shoei Việt Nam!

- phiên dịch nội bộ công ty.

- phiên dịch giao dịch thương mại với khách hàng.

- phiên dịch phỏng vấn ứng viên sang Nhật làm việc.

- phiên dịch dự án Nhà máy điện năng lượng Mặt trời.

- phiên dịch dự án xây dựng nhà xưởng.

- hướng dẫn viên du lịch

Văn hoá- Du lịch
N2/2kyu
4.0
3.0

2 open listings

No followed people

No reviews