Châm

Châm
Châm
24

Tôi tên là Triệu Thị Châm, 22 tuổi. Tôi đang là sinh viên năm cuối Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc gia HN. Chuyên ngành của tôi là Biên Phiên dịch tiếng Anh, tôi đã có chứng chỉ C1 tiếng Anh. Tôi mong muốn tìm được các công việc theo đúng định hướng của mình.

Interpreter
22
Female
English, Vietnamese
Tour guide, PG, Booth attendance, Exhibition visit
Đang là sinh viên đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia HN; chứng chỉ tiếng Anh VSTEP C1
Sinh viên năm 4 chuyên ngành Biên phiên dịch tiếng Anh
Biên Phiên dịch tiếng Anh
0.0
0.0

No open listings

No followed people

No reviews