Diep

Diep
Diep
Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh, Vietnam

Hello. I'm an English - Vietnamese interpreter strong with construction, trading & power sectors. I studied in the US during high school and went to international university in Vietnam. I had 7 years of work experience at major corporations with extensive client interaction and 3 years of interpretation experience.


Xin chào. Tôi là phiên dịch tiếng Anh - Việt chuyên ngành xây dựng, thương mại và điện. Tôi đã học trung học ở Mỹ, học đại học quốc tế tại Việt Nam. Tôi có 7 năm kinh nghiệm làm việc tại các tập đoàn lớn cùng nhiều kinh nghiệm tương tác với khách hàng và có 3 năm kinh nghiệm phiên dịch.

1 open listing

No followed people

No reviews