Linh

Linh
Linh
Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Tôi đã học đại học và thạc sỹ tại Pháp, chuyên ngành về Kinh tế và Quản trị kinh doanh. Hiện đang tìm kiếm việc làm thêm trong lĩnh vực Biên phiên dịch

Interpreter
34
Female
Vietnamese, French
Tour guide, PG, Booth attendance, Exhibition visit, Factory visit, Escort, General business meeting
Thạc sỹ Châu Á - Thái Bình Dương - Quan hệ và hợp tác quốc tế
9 năm làm việc ở Sở Kế hoạch và Đầu tư, thành phố Đà Nẵng

Phiên dịch tại hội chợ triển lãm tại Lille, Pháp;

Phiên dịch tại dự án hợp tác giao lưu âm nhạc cổ truyền Việt Nam và Jazz, Pháp

Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đầu tư, Quan hệ quốc tế
6.5
9.0
6.0

No open listings

No followed people

No reviews