Tam

Tam
Tam
Huế

Xin chào mình là Tâm, mình là một biên phiên dịch tiếng Trung, mình tốt nghiệp ngành ngôn ngữ Trung và có chứng chỉ hsk5

Interpreter
2001
22
Female
Vietnamese, Chinese
Tour guide, Exhibition visit, Factory visit, Real-time (1 person covers all)
4 năm
<1 năm
Biên dịch
Level 5
Advanced
1.0
0.0

No open listings

No followed people

No reviews