Elin

Elin
Elin
Hanoi, Vietnam

Mình là Thương, hiện mình đang công tác ở bộ phận hợp tác quốc tế của một cơ quan Chính phủ. Mình có kinh nghiệm đi dịch cho các lãnh đạo 6 năm rồi. Mình tốt nghiệp thạc sĩ ở Úc về chuyên ngành kinh doanh, thương mại. Lĩnh vực mình thường xuyên phiên dịch là thương mại, xã hội, giáo dục...Do mình đang làm công chức full-time nên mình chỉ nhận đi dịch ngắn ngày và ở khu vực Hà Nội hoặc các tỉnh lân cận. Mình cũng nhận biên dịch tài liệu.

No open listings

No followed people

No reviews