Belen

Belen
Belen
12004

Cử nhân ngôn ngữ Tây Ban Nha đại học Hà Nội. Hiện đang học tập và sinh sống tại Tây Ban Nha. Có kinh nghiệp 1 năm trong ngành du lịch, 2 năm trong ngành dịch thuật tự do, 1 năm trong ngành giảng dạy tiếng Tây Ban Nha.

Interpreter
24
Female
English, Vietnamese, Spanish
Tour guide, Exhibition visit, General business meeting, Real-time (1 of 2 persons)
2.0
2.0

1 open listing

No followed people

No reviews