Hiếu

Hiếu
Hiếu

2 open listings

No followed people

3 reviews (100% positive, 3/3)

Sự kiện diễn ra tốt đẹp. Cám ơn anh!

Cám ơn Quý Công ty đã lựa chọn tôi cho lần này. Buổi gặp gỡ với khách hàng rất hữu ích cho việc chuẩn bị thông tin cho sự kiện. Tôi cũng xin lỗi do chưa nắm được quy tắc liên hệ với khách hàng của Quý Công ty. Hy vọng có thể hợp tác tốt hơn cho các lần sau.

Cám ơn Quý Công ty đã tin dùng dịch vụ phiên dịch cabin của tôi. Do lần đầu hợp tác, có một số trục trặc khi trao đổi thông tin về ngành nghề của sự kiện bị sai, gửi thông tin chuẩn bị cho sự kiện trễ, v.v. Tôi cũng biết tính chất sự kiện là cấp bách, vì thế tôi cũng rất cám ơn Quý Công ty đã hỗ trợ tôi hết mình để hoàn thành công việc.