Tin

Tin
Tin
Ho Chi Minh City

Insurance company

Client
My company
Japan

3 open listings

No followed people

3 reviews (100% positive, 3/3)

Mọi thứ diễn ra tốt đẹp. Cám ơn nhiều!

Sự kiện diễn ra tốt đẹp. Cám ơn anh!

Daniel about listing EN-JP General Meeting (Full day) 4 years ago.

Cám ơn Quý Công ty đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của tôi. đặc biệt là việc thanh toán trước phí phiên dịch. Mọi việc diễn ra tốt đẹp. Tuy nhiên các nội dung chuẩn bị nếu có thể gửi cho tôi sớm hơn một chút thì sẽ dễ dàng chuẩn bị cho sự kiện hơn.


Xin trân trọng cám ơn.

Daniel about listing EN-JP General Meeting (Half day) 5 years ago.