Khang

Khang
Khang
District 1, HCMC, Vietnam

I am an Expert Simultaneous Interpreter, a University Lecturer, a Vietnamese - English bilingual MC with live TV appearances, a Public Speaker on national media, in Hochiminh City.

My expertise extends to many fields (among others): Industry, Hi-tech, Highly Technical content, ICT, E-commerce, Social Media, Agriculture, FMCG, Human resource, Leadership, Management, Business Negotiation, Immigration, Regulatory matters, Principles of origin, Textile; Customs; Public procurement; Technical standards, Intellectual property; Environment, Water resources management, Climate change, Disaster Management, Energy Efficiency, Solid Waste Management, Renewable Energy, Food, Construction, Power Sector, Reproductive Health, Forestry, Agriculture Finance, Marketing Strategies, Finance, Taxation, Enterprise Reform, Interpretation, ICT, Law, Oil and Gas, Manufacturing, High Tech, ESG, Innovations, Investment. 

I am best at expressing coherently and logically, facilitating my high-profile clients to navigate smoothly across cultural differences and languages, to save time for important decisions. The majority of my clients come back for my services, which lead to their success in Vietnam.


Tôi là phiên dịch viên chuyên nghiệp tại TPHCM về loại hình phiên dịch cabin, là một giảng viên đại học, MC song ngữ Việt - Anh với các lần xuất hiện trên chương trình truyền hình trực tiếp, một diễn giả khách mời trên các phương tiện truyền thông.

Chuyên ngành mà tôi có nghiên cứu và dịch thành công cho khách hàng của mình có thể kể đến: Công nghiệp, Công nghệ cao, Nội dung kỹ thuật cao, ICT, Thương mại điện tử, Truyền thông xã hội, Nông nghiệp, FMCG, Nguồn nhân lực, Lãnh đạo, Quản lý, Đàm phán Kinh doanh, Nhập cư, Các vấn đề về Quy định, Nguyên tắc nguồn gốc, Dệt may; Hải quan; Đấu thầu; Tiêu chuẩn kỹ thuật, Sở hữu trí tuệ; Môi trường, Quản lý Thiên tai, Lâm nghiệp, Tài chính Nông nghiệp, Chiến lược Tiếp thị, Tài chính, Thuế, Cải cách Doanh nghiệp, Công nghệ thông tin và Truyền thông , Luật, Dầu khí, Sản xuất, Công nghệ cao, ESG, Đổi mới sáng tạo, Đầu tư, Y tế cộng đồng.

Với khả năng diễn đạt rõ ràng và xuất sắc, hợp lý trong ngôn từ, tôi có khả năng tạo thuận lợi cho các khách hàng cao cấp vượt qua sự khác biệt về ngôn ngữ và văn hoá, để tiết kiệm thời gian dành cho các quyết định quan trọng. Phần lớn khách hàng của tôi luôn quay lại yêu cầu tôi tiếp tục cung cấp dịch vụ, vì dịch vụ phiên dịch của tôi đã dẫn đến sự thành công của họ tại Việt Nam.

Interpreter
42
Male
English, Vietnamese
Booth attendance, Exhibition visit, General business meeting, High-level business meeting, M&A negotiation, Police, Court, Medical, Consecutive-interpretation seminar, MC, Real-time (1 of 2 persons), Real-time (1 person covers all)
Master's Degree in Applied Linguistics at University of Social Sciences and Humanities, HCMC (2000 - 2002)
20-year Interpreter and Translator

* Opportunities of Circular AgroFood Value Chains conference by the Embassy of the Netherlands

* David Beckham in Vietnam event by AIA Vietnam

* Data Science & Business Analytics conference by IBM

* WWF plan for Waste Treatment in

Long An province conference by WWF

* Internet of Things conference CISCO conference by Alphabooks

* Vietnam Floating Storage and Regasification Units (FSRU) Siting Options conference by IFC, World Bank.

Industry, Hi-tech, Highly Technical content, ICT, E-commerce, Social Media, Agriculture, FMCG, Human resources, Leadership, Management, Business Negotiation, Immigration, Regulatory matters, Principles of origin, Textile, Customs, Public procurement; Technical standards, Intellectual property, Environment, Water resources management, Climate change, Disaster Management, Energy Efficiency, Solid Waste Management, Renewable Energy, Food, Construction, Power Sector, Reproductive Health, Forestry, Agriculture Finance, Marketing Strategies, Finance, Taxation, Enterprise Reform, Interpretation, ICT, Law, Oil and Gas, Manufacturing, High Tech, ESG, Innovations, Investment.
20.0
0.0

No open listings

No followed people

No reviews