Ly

Ly
Ly
Hà Nội

Có kinh nghiệm làm phụ đề video, phim truyện, báo chí.

Phiên dịch tự do, tháp tùng, cuộc họp

Interpreter
24
Female
English, Vietnamese
Tour guide, Booth attendance, Factory visit, Escort, General business meeting
Đại học Ngoại Ngữ, ĐHQGHN
4 năm

Hội thảo về tiền điện tử

Các cuộc họp về dược phẩm, đầu tư, nông nghiệp, đàm phán kinh doanh.

Tài chính, kinh tế, du lịch
8.0
4.0
0.0

2 open listings

No followed people

No reviews