Phiên Dịch Cabin (Nửa Ngày - 1 người) - Long Trần

About this listing

200
Vietnamese
English, Vietnamese
Real-time (1 of 2 persons)
On-site interpretation
Cử Nhân Ngoại Ngữ
Phiên Dịch Cabin, Phiên Dịch Song Song, Phiên Dịch Tháp Tùng

■Tuần Lễ Công Nghệ TechFest 2017

■Hội Thảo Ngành Cà Phê Việt Nam 2017

■Hội Thảo Ứng Dụng Công Nghệ Sinh Học Vào Nông Nghiệp

IT, Công Nghệ, Nông Nghiệp, Giáo Dục, Y Tế
25
Male
Vietnamese
3
0.0

Phiên Dịch Viên Long Trần

- Phiên Dịch Cabin cho các sự kiện từ 2 - 4 giờ

- 1 Phiên Dịch viên đảm nhận hết

- Phiên dịch có giọng miền nam, chất giọng ấm, rõ chữ, phù hợp cho các sự kiện mang tính chuyên nghiệp và hàn lâm

Public discussion (0)

You must log in to send a new comment.