Nam

Nam
Nam
366 Ba Hat Street, Ward 9

My objective is to Supply the best interpretering service for customer. Help company to understand their business partner.


My experiences:


INTERPRETER FOR REAL ESTATE COMPANY

01/2015 – Now

Interpreting for director of Minh Van Phat company when they work with end customer for buying and renting property units. Translating sales and rental contract for customer.

Helping this company to deal with customer directy.


INTERPRETER FOR CONSTRUCTION COMPANY

11/08/2017 – Now

Interpreting for director of Gia Phat company when they deal with England customer.

Translating sales contract and finding house material for them to fulfil customer requirement.


Mục tiêu của tôi khi tham gia Freelensia là cung cấp dịch vụ "phiên dịch" tốt nhất đến với khách hàng, giúp đỡ công ty hiểu đối tác của họ hơn.


Kinh nghiệm:


PHIÊN DỊCH VIÊN CHO CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN

1/2015 - bây giờ

phiên dịch cho Giám đốc công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Minh Vạn Phát khi làm việc với khách hàng nước ngoài về mua bán và thuê căn hộ, nhà ở, villa...

Dịch hợp đồng mua bán và thuê cho khách hàng

Giúp công ty đàm phát trực tiếp với khách hàng.


PHIÊN DỊCH CHO CÔNG TY XÂY DỰNG

11/08/2017 - nay

Phiên dịch ngắn hạn 3 tháng cho Giám đốc Công ty Xây dựng Gia Phát khi làm việc trực tiếp với khách hàng người Anh.

Dịch hợp đồng và tìm kiếm đơn vị cung cấp vật liệu, nội thất theo yêu cầu của khách hàng.

Interpreter
26
Male
English, Vietnamese
Exhibition visit, Factory visit, General business meeting
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION - University of Economic Ho Chi Minh city
INTERPRETER FOR REAL ESTATE COMPANY

INTERPRETER FOR REAL ESTATE COMPANY

Real Estate, FMCG, Electronic, Loudspeaker, Media
780
2.0
0.0

1 open listing

No followed people

No reviews