Thuy

Thuy
Thuy
Hanoi

Xin chào,

Tôi tên là Phương Thuỷ Hiện đang làm việc với vị trí Biên, phiên dịch viên tiếng Hàn, với kinh nghiệm 7 năm.

Tôi mong muốn tìm kiếm các cơ hội tham gia các sự kiện, hội thảo, các cuộc họp… với vai trò phiên dịch viên.

Interpreter
1992
31
Female
Vietnamese, Korean
Escort, General business meeting, High-level business meeting, M&A negotiation, Consecutive-interpretation seminar, Real-time (1 of 2 persons), Real-time (1 person covers all)
835
Level 5
7.0
0.0

3 open listings

No followed people

No reviews