Tam

Tam
Tam
76/13 Đ. Xóm Đất, Phường 8, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa tại đại học Y dược TP HCM.

IELTS 7.0

có thể dịch các lĩnh vực: y tế sức khỏe, môi trường, động vật, khoa học, địa lý, lịch sử.

Interpreter
26
Masculino
Inglés, Vietnamita
Guía turístico, Asistencia stand, Visita de la exposición, Visita de fábrica, Escolta, Reunión de negocios en general, Médico, seminario-interpretación consecutiva, MC, Tiempo real (1 de 2 personas), Tiempo real (1 persona cubre todos)
Đại học Y dược thành phố HCM, IELTS 7.0
Bv Chợ Rẫy

Tình nguyện viên cho operation smile tại Việt Nam.

cộng tác viên dịch thuật SCI

Viết SEO

bác sĩ đa khoa
7.0
4.0
0.0

No open listings

No followed people

No reviews