Tìm kiếm PD cabin Anh - Việt ngày 27 tháng 11, 2017

Idioma lista: Vietnamita
Tipos de interpretación:
Guía turístico
PG
Asistencia stand
Visita de la exposición
Visita de fábrica
Escolta
Reunión de negocios en general
Reunión de negocios de alto nivel
Policial
Corte
Médico
M & Una negociación
Seminario-interpretación consecutiva
MC
Tiempo real (1 de 2 personas)
Tiempo real (1 persona cubre todos)
Presencia:
En el lugar de la interpretación
La interpretación a distancia
Industria de eventos: Phân bón
Número total de participantes: 40
Evento fecha de inicio: nov 27, 2017
Fecha final del evento: nov 27, 2017
Presupuesto total de eventos (USD): 0

Xin chào các bạn,


Bên mình đang tìm kiếm 1 phiên dịch cabin Anh - Việt cho sự kiện của công ty.

Thông tin sự kiện:


Thời gian: Ngày 27/11/2017 (01 ngày – khoảng 6-7 tiếng)


- Địa điểm: Quận 1, TP. HCM


- Số lượng: Dự kiến 40 người


- Nội dung: Công nghệ và ứng dụng sản phẩm phân bón hòa tan, phân bón lỏng và phân bón lá.


"Các PDV lưu ý:

Chúng tôi sẽ chỉ xem xét hồ sơ các ứng viên đã có bài đăng trên nền tảng Freelensia. Các PDV xin vui lòng không chia sẻ thông tin liên lạc với khách hàng cho tới khi khách hàng đã đặt lịch trực tuyến qua hệ thống của Freelensia.

Các PDV chưa có bài đăng, xin vui lòng tạo tài khoản trên Freelensia và liên hệ với support@freelensia.com để được hỗ trợ. Xin cám ơn."


Cám ơn các bạn.

Public discussion (0)

You must log in to send a new comment.