Cần PDV Quảng Đông - Việt tại HongKong ngày 30/10/2019

Langue de l'annonce: Vietnamien
Langues d'interprétation:
Anglais
Vietnamien
Japonais
Chinois
Coréen
Thaïlandais
Indonésien
Espanol
Russe
Français
Portugais brésilien
Arabe
Hindi
Autre
Types d'interprétation:
Guide touristique
PG
Personnel de kiosque
Visite d'exposition
Visite d'usine
Escorte
Réunion générale
Réunion de haut niveau
Négociation M&A
Interrogatoire de police
Audience
Visite médicale
Visite de courtoisie
Séminaire d'interprétation consécutive
MC
Interprétation simultanée (1 de 2 personnes)
Interprétation simultanée (1 personne couvre tous)
Assistant d'interprétation simultanée
Présence:
Interprétation sur place
Télé-interprétation
Industrie de l'événement: Thiết bị ánh sáng
Jour de début de l'évènement: 30 oct. 2019
Jour de fin de l'évènement: 30 oct. 2019

Chào các bạn,


Chúng tôi đang cần 1 PDV tiếng Quảng Đông - Việt hỗ trợ phiên dịch họp với đối tác tại HongKong vào nguyên ngày 30/10/2019.


=======


Các phiên dịch viên quan tâm, xin vui lòng gửi tin nhắn và cho biết:


1. Đường link tới bài đăng nào của bạn phù hợp với sự kiện này. Mức giá (phí đặt hẹn + phí sự kiện).

2. Bạn có video / audio được Freelensia duyệt hay chưa?

3. Bạn có những kinh nghiệm gì phù hợp với sự kiện này?


Xin vui lòng không chia sẻ thông tin liên lạc với khách hàng cho tới khi khách hàng đã đặt lịch trực tuyến với bạn và bạn đã ấn nút [Chấp nhận]. Đối với những PDV chưa là thành viên của Freelensia hoặc chưa được đăng bài, vui lòng viết thư cho cho Freelensia tại support@freelensia.com để được hỗ trợ.

Commentaires (0)

Vous devez vous connecter pour envoyer un nouveau commentaire.