Hằng

Hằng
Hằng
22X3+CM Hòa Vang, Đà Nẵng, Việt Nam

Sinh viên năm 2 khoa tiếng Trung Trường Đại học Ngoại ngữ-Đại học Đà Nẵng

Interpreter
2003
20
Female
Vietnamese, Chinese
Booth attendance, Escort
HSK4
Tiếng Trung
Level 4
Intermediate
0.0
0.0

No open listings

No followed people

No reviews