Hiền

Hiền
Hiền
Phường 2, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Có kinh nghiệm giao tiếp và làm việc với người Trung.

Interpreter
2002
21
Female
Vietnamese, Chinese
Tour guide, PG, Booth attendance, Exhibition visit
GPA : 3.2/4.0
Có kinh nghiệm dịch và giao tiếp tiếng Trung
Ngôn ngữ Trung Quốc
Level 4
Intermediate
0.0
0.0

No open listings

No followed people

No reviews