Phương

Phương
Phương
C2Q23222+F2

Mình là Phương một sinh viên mới ra trường chuyên ngành ngôn ngữ Trung Quốc

Interpreter
2003
20
Female
Vietnamese, Chinese
Tour guide, Exhibition visit
Level 4
Intermediate
1.0
0.0

No open listings

No followed people

No reviews