Nhung

Nhung
Nhung
FH9G+PX2, Lê Huân, Phú Hậu, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Vietnam

c

Interpreter
2002
22
Female
Vietnamese, Chinese
Tour guide, Exhibition visit
Trường Đại học Ngoại ngữ Huế
Ngôn ngữ Trung Quốc
Level 4
Level 5
0.0
0.0

No open listings

No followed people

No reviews