Hoang

Hoang
Hoang
Norrgårdsvägen 6, 197 30 Bro, Sweden

Mình sử dụng thành thạo tiếng Anh, có thể nói tiếng Thụy Điển cơ bản. Đã sinh sống và làm việc tại Singapore và Thụy Điển tổng cộng hơn 4 năm.

Interpreter
31
Male
English, Vietnamese
Tour guide, PG, Booth attendance, Exhibition visit, Factory visit, Escort, General business meeting, High-level business meeting, M&A negotiation, Police, Court, Medical, Consecutive-interpretation seminar, MC, Real-time (1 of 2 persons), Real-time (1 person covers all)
Tốt nghiệp Đại học Ngoại thương năm 2012
Từng làm nhiều công việc kinh doanh

Phiên dịch cho chuyên gia đào tạo tại California Fitness

Thương mại quốc tế
800
6.0
0.5
5.0

No open listings

No followed people

No reviews