Bảo

Bảo
Bảo
58/101 Hàm Tử, Phường 1, Quận 5, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Biên Phiên dịch viên, giáo viên IELTS

Interpreter
25
Female
English
Tour guide, Booth attendance, Exhibition visit
Biên Phiên dịch
Biên Phiên dịch, giáo viên Tiếng Anh

Hội Thảo du học Canada

Biên dịch viên nhà xuất bản Đại học Sư Phạm TP HCM

Biên Phiên dịch
7.5
1.0
0.0

No open listings

No followed people

No reviews