Hương

Hương
Hương
Ho Chi Minh City

1 open listing

1 followed person

1 review (100% positive, 1/1)

Xin cám ơn Quý Công ty đã tin dùng dịch vụ phiên dịch hội thảo chuyên lĩnh vực M&A. Quý Công ty đã cung cấp một số thông tin tham khảo. Sự kiện diễn ra thuận lợi, đúng theo lịch hai bên đã thỏa thuận. Việc thanh toán cũng diễn ra nhanh chóng. Hy vọng được Quý Công ty tin dùng cho các lần sau!