Phiên dịch Nhật Việt (phụ tá dịch đồng thời, 1 ngày)

このユーザーについて

通訳者
34
男性
ベトナム語, 日本語
ブースのアテンド, 展示会の見学, 工場見学, エスコート, 一般的商談, ハイレベル商談, M&A交渉, 警察, 医療, 逐次通訳セミナー, 司会者, 同時通訳 (2人の中1人)
N1/1級
11.0
4.0

この投稿について

180
ベトナム語
ベトナム語, 日本語
同時通訳助手
オンサイト通訳, リモート通訳

"Chất lượng hơn giá cả"


Có kinh nghiệm ở nhiều lĩnh vực, từ sản xuất, IT, điện điện tử, khảo sát, thương thảo... đến du lịch tham quan...


Hãy cùng thảo luận xem tôi có đủ năng lực cho dự án hay không. Trên tinh thần "khách hàng là thượng đế", đồng thời để giữ vững thương hiệu của bản thân, cũng có trường hợp tôi sẽ rút lui và giới thiệu cho bạn biên phiên dịch khác phù hợp hơn.


*) Đây là báo giá chung cho trường hợp dịch đồng thời của hội đàm nguyên thủ nhiều người. Tùy theo mức độ sẽ điều chỉnh mức giá, xin hãy thảo luận chi tiết sau.


Mong có cơ hội được hợp tác với quý khách hàng.

コメント・お問い合わせ (0)

コメントを送信するには ログイン が必要です