Jang

Jang
Jang
27 Hoàng Diệu, Phường 10, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hello everyone, I'm a Korean Interpreter

Interpreter
28
Female
Vietnamese, Korean
Booth attendance, Factory visit, General business meeting
4년

전람회 통역, 공장 통역

Level 5
4.0
0.0

1 open listing

No followed people

No reviews